Tap To Call

 
031-57 04 10

Exportgatan 17
422 46 Hisings Backa

Miljö

Miljö 950x390

WestMestall har skapat ett miljöprogram som syftar till minskad miljöpåverkan

Att söka bidra till en hållbar utveckling i vår yttre miljö är för oss en självklarhet. Som materialleverantör av aluminium och stål är vi väl medvetna om den energimängd som åtgår vid tillverkning och transporter. Vi styr – i vårt led – vår verksamhet så att vår negativa påverkan av miljön ständigt minskar. Detta sker genom att ha identifierat de miljöaspekter vi kan kontrollera och påverka.

Utifrån dessa har vi skapat ett miljöprogram med tydligt identifierade mål som syftar till en minskad miljöpåverkan. I miljöprogrammet finns även rutiner som säkerställer att vi känner till och följer de lagar och krav som reglerar vår verksamhet. För att säkerställa att miljöprogrammet revideras och uppnås har vi valt att låta 3:e partscertifiera oss mot miljöstandarden ISO 14001.